Algemene ledenvergadering Gelselaars Belang

woensdag 24 maart 2021 (20:00

Locatie: Online via MS Teams

Het bestuur van Gelselaars Belang nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op 24 maart 2021 om 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze vergadering online gehouden. U dient zich vooraf op te geven, uiterlijk 24 maart 18.00 uur via gelselaarsbelang@gelselaar.nl. Heeft u zich opgegeven dan ontvangt u op woensdag 24 maart tussen 18.00 en 19.45 uur een e-mail met een link naar de online vergadering.

Namens het bestuur van Gelselaars Belang, 

Rixt van Albeslo, secretaris


Datum: woensdag 24 maart 2021, 20.00 uur
Gasten: Maikel van der Neut, wethouder Gemeente Berkelland en
Jan Lubben, contactpersoon Gemeente Berkelland 


 

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
  1. Gasten welkom heten
 2. Mededelingen
  1. Agenda van vanavond
  2. Mogelijkheid om vragen te stellen via de chat of live straks tijdens de rondvraag
 3. Notulen ledenvergadering 30 juni 2020
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 6. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie (door Sander Klein Braskamp en Biense Klein Braskamp)
  2. Verkiezing nieuw kascommissielid (Biense is aftredend)
 7. Bestuursverkiezing
  1. Dit jaar is Janine Koetsier aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Rixt van Albeslo zal de functie van secretaris van haar overnemen. Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur Wim Nummerdor en Jan Buist voor.
 8. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  1. Woonvisie Gelster Besteet (door Bas te Velthuis)
   1. De Heuver & kavels Heuver Zuid
   2. Doelemans
   3. Plan Mensink
   4. ProWonen
  2. Herinrichting dorp (door Arjan Zieverink)
  3. Groen onderhoud (door Arjan Zieverink)
  4. Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink)
  5. Ontwikkelingen ten aanzien van leefbaarheid (door Wim Nummerdor)
 9. Wethouder Maikel van der Neut aan het woord
 10. Rondvraag
  1. Vragen die vooraf aan de vergadering per mail of tijdens de vergadering per chat gesteld zijn of live gesteld worden tijdens de rondvraag zullen nu behandeld worden.
 11. Sluiting door de voorzitter

 


« Terug