Poëziefestival

zaterdag 14 oktober 2023 (19:30

Locatie: kerk Gelselaar


De lustrumeditie van de poëziewedstrijden in Gelselaar trekt een overweldigend aantal deelnemers. Uit allerlei delen van Nederland en opnieuw ook veel uit België, waar vorig jaar de winnaar vandaan kwam. De teller kwam bij de sluiting dit weekend op 297 Nederlandstalige gedichten (van 129 dichters) en 53 Nedersaksische gedichten (van 24 dichters). Vorig jaar waren de organisatoren al blij met het record van 169 Nederlandstalige gedichten van 90 dichters en 34 streektaalgedichten van 19 dichters.  

De prijsuitreiking heeft plaats tijdens het vrij toegankelijke poëziefestival dat wordt gehouden op zaterdag 14 oktober in de kerk van Gelselaar, aanvang half acht. Ruim voor die tijd wordt via de site https://dichtdorpgelselaar.nl/ bekendgemaakt welke gedichten hiervoor zijn genomineerd. Zo mogelijk dragen de dichters hiervan op deze oktoberavond zelf hun gedicht voor.

Het grote aantal deelnemers heeft te maken met het populairder en bekender worden van het grensoverschrijdende Gelselaarse evenement, dat wordt gedragen door een kleine groep vrijwilligers. Van invloed is waarschijnlijk ook dat vanwege de viering van het eerste lustrum dit jaar het thema werd vrijgelaten. Als uitgangspunt geldt dit jaar wel dat een ingezonden gedicht niet meer dan veertien regels telt.

Prachtige spreiding
De organisatoren zijn vooral verheugd over de prachtige spreiding in de gebieden van herkomst van de ingezonden gedichten, zowel bij de Nederlandstalige gedichten als bij de Nedersaksische. Bij de streektaaleditie is Drenthe dit jaar uitschieter met 16 gedichten, gevolgd door de Achterhoek (11), Twente (10), Groningen (7), Duitsland (6) en drie uit het grensgebied van de Achterhoek, Salland en Twente.

Van de 129 Nederslandtalige dichters komen er 23 uit België, van wie vijf uit Antwerpen en daarnaast uit allerlei andere plaatsen. Dat aandeel van Antwerpen overtreft zelfs de inzendingen uit Nederlandse grote steden. Het Overijsselse Hengelo volgt nu met vier deelnemers en Den Haag en Groningen hebben er beide drie. Verder zijn verspreid over allerlei steden en dorpen in Nederland gedichten ingezonden. De organisatoren zijn ingenomen met de deelname van twee zeventienjarigen.

De jury van beide categorieën wacht nu een omvangrijke taak. Juryleden voor de categorie Nederlandstalige gedichten zijn Otteline van Panthaleon van Eck, Barbara Pavinati en Sander Grootendorst. Van de streektaaljury maken deel uit Gerrit Klaassen, Jaap Nijstad en Goaitsen van der Vliet.

 


« Terug