Agenda - dinsdag 16 oktober 2018

Informatieavond voor ouders GA v.d. Lugtschool

dinsdag 16 oktober 2018 (18:45 t/m 21:00 uur)

Locatie: GA v.d. Lugtschool

Beste ouders,                                                                                    Gelselaar, 20 september 2018

In de afgelopen tijd is het onderwijs regelmatig in het nieuws geweest. Steeds meer scholen zijn druk bezig om het onderwijs passend te maken voor iedere leerling. Daarbij heeft het onderwijs de uitdaging om kinderen zo op te leiden dat ze toegerust zijn voor de wereld van morgen.

Onze snel veranderende wereld vraagt om andere kennis en vaardigheden dan waar wij in onze schooltijd mee geconfronteerd werden. Naast natuurlijk goede vaardigheden in taal en rekenen, wordt in de toekomst van onze kinderen gevraagd dat zij ook kritisch kunnen denken, een hoog probleemoplossend vermogen ontwikkelen, ICT-vaardigheden hebben, media-wijs zijn, goed kunnen samen werken en dergelijke. Dit zijn allemaal vaardigheden die vallen onder de veel genoemde 21e eeuwse vaardigheden.

De G.A. van der Lugtschool ziet deze uitdagingen ook en is op dit moment druk bezig om na te denken op welke wijze zij het best tegemoet kan komen aan deze ontwikkelingsbehoeften van haar leerlingen.
Daartoe hebben de leerkrachten al enkele studiebijeenkomsten gehad om na te denken over een visie om ons onderwijs toekomstbestendig te maken.

U als ouder bent daarbij bijzonder belangrijk en we willen ook heel graag uw inzichten, vragen en ideeën gebruiken om onze visie aan te scherpen zodat ons onderwijs passend gemaakt kan worden en aansluit bij de wensen en doelen van zowel ouders als overheid.

In dit kader heeft u onlangs, tijdens de informatieavonden, de vraag gekregen om na te denken over een vijf-tal vragen, te weten:

  1. Waaraan denkt u als u aan OBS G.A. van der Lugtschool denkt?
  2. Wat verwacht u dit schooljaar van de school?
  3. Wat mag de school van u, als ouder verwachten?
  4. Hoe kunnen wij als school positief zichtbaar worden binnen Gelselaar?
  5. Kunt u een tip en top noemen voor de school?

Op dit moment hebben wij al heel veel oudervragenlijsten retour mogen ontvangen. Onze dank daarvoor. We hopen van alle ouders antwoorden te krijgen zodat we ons zo breed mogelijk kunnen informeren over uw wensen en adviezen.

In de komende tijd gaan we al deze vragenlijsten analyseren en nemen we deze mee in ons visietraject. Wat we vervolgens ook heel graag willen delen met u is het volgende. Zoals hierboven is aangegeven staan onze kinderen voor uitdagingen die heel anders zijn dan die wij zelf hebben meegemaakt. Wat vraagt dit van ons, wat vraagt dit van u, wat vraagt dit van de kinderen?

Wij als team zouden het heel erg plezierig en informatief vinden om over deze vraagstukken met u van gedachten te wisselen. Wij willen u daarom uitnodigen om onze informatieavond te bezoeken waarin wij onze visie samen met u verder inhoud willen geven. Deze avond zal begeleid worden door een extern deskundige. Zij begeleidt het team tijdens de studiebijeenkomsten en zal u deze avond informeren over maatschappelijke ontwikkelingen en welke gevolgen dit heeft voor ons onderwijs. Vervolgens zal er ruim tijd gegeven worden om met elkaar in gesprek te gaan en hopen wij dat u met ons wilt meedenken over de visie van ons onderwijs.

Wij willen u daarom vragen om alvast de volgende datum in uw agenda te reserveren:

  •  Dinsdag 16 oktober 2018
     Inloop met koffie/thee van 18.45-19.00uur
     Start 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur

Wij hopen u allen te mogen begroeten op dinsdag 16 oktober a.s.

Met vriendelijke groeten namens het team,

Alice Grobbee
  Locatiecoördinator, alice@vdlugtschool.nl, 0545 481383

Co van Schaik
   Directeur Onderwijsteam 4.0, c.van.schaik@oponoa.nl , 0545 250027