Agenda - dinsdag 30 juni 2020

Digitale ledenvergadering Gelselaars Belang

dinsdag 30 juni 2020 (20:00

Locatie: Gelselaar

Het bestuur van Gelselaars Belang nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur. Doordat we gebonden zijn aan regels i.v.m. het Covid-19 virus houden we de ledenvergadering digitaal.

Tijdens de vergadering kunnen opmerkingen gemaakt worden via de chat. Vragen worden beantwoord tijdens de vergadering of worden op een later tijdstip schriftelijk beantwoord en geplaatst op de website.

De uitnodiging en inloggegevens kunt u vinden bij het nieuws

Namens het bestuur van Gelselaars Belang