Algemene Ledenvergadering Oranje Vereniging

donderdag 23 maart 2023 (20:00

Locatie: Dorpshoes Gelster

 

Secr.  
Pierinkdijk 9
7275AJ Gelselaar
Tel. 06-53679321
E-mail: oranjevereniging@gelselaar.nl                                                                  Gelselaar, 13-02-2023 

Aan de leden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering 2023.

Wanneer:      Donderdag 23 maart 2023 
Aanvang:      20.00 uur
Waar:            Dorpshoes Gelster

Agenda :

 • Opening door de voorzitter
   
 • Mededelingen / post en ingekomen stukken
   
 • Notulen vorige vergadering 06-04-2022.
   
 • Jaarverslag secretaris
   
 • Jaarverslag penningmeester
   
 • Verslag kascommissie (Patrick Kolkman en Anton Zieverink) en benoeming nieuw kascommissielid i.p.v. Patrick Kolkman. 
   
 • Bestuurswisseling
  • Nieuwe bestuursleden (geen)
  • Aftredende bestuursleden Loes Voortman-Spekschoor  
    
 • Koningsdag 2023
  • Activiteiten 
  • Kosten klootschieten
 • Zomerfeest 2023
  • Muntprijs
  • Invulling Zomerfeest 2023
  • Jury
 • Ledengeld 2024  
 • Rondvraag
   
 • Sluiting

 


« Terug