Agenda - woensdag 23 november 2022

Kokken in de grote kökken

woensdag 23 november 2022 (17:00 t/m 19:00 uur)

Locatie: Dorpshoes Gelster

Één keer in de maand, ’s woensdags van 17.00 uur – 19.00 uur, wordt er in de Grote Kökk’n van het Dorpshoes Gelster door vrijwilligers voor de oudere (ex) inwoners van Gelselaar gekookt. Voor een klein bedrag kunnen de ouderen van een gevarieerd 3-gangendiner genieten. 

De “vaste gasten” krijgen een uitnodiging en anderen die evt. belangstelling hebben om ook deel te nemen worden verzocht zich te melden bij Marietje Draaijer.

Tel. Marietje Draaijer: 06 16927053

 Bewoners Bijeenkomst Duurzame Energie

woensdag 23 november 2022 (20:00

Locatie: Dorpshoes Gelster

woensdag 23 november 20 uur Dorpshoes

- Eigen stroom opwekking in Gelselaar 
- Mogelijkheden Energie Collectief  (goedkope stroom)
- Energie opslag
- Aftrap Energie Café  (hulp bij vragen over duurzaamheid)

Doel:
- Inventarisatie van wensen en ideeën op energie gebied
- Bepalen welke mogelijkheden Gelselaar heeft ( kan er voldoende geïnvesteerd worden en zijn er geschikte daken)
- Hoe kun je goedkoper in je energie voorzien
- Mensen zonder zonnepanelen de kans bieden toch te profiteren van zonne energie


Namens Duurzaamheids commissie - Gelselaars Belang
E-mail:    duurzaamheid@gelselaar.nl